Lim u obliku crijepa

Lim u obliku crijepa

Lim u obliku crijepa je krovni pokrivač koji je našao svoje mjesto na tržištu, prvenstveno zahvaljujući visokoj nosivosti ovog profila. Visina rebra od 40 mm ga čini izuzetno jakim i otpornim profilom.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa 9.700 mm, a pogodan je za pokrivanje svih vrsta objekata ,posebno obiteljskih kuća i vikendica gdje je i najviše zastupljen. Po svom dizajnu sličan je klasičnom pokrovu a uz pravilnu montažu vrlo je i kvalitetan.

Dužinu, boju i debljinu tabli određuje kupac prema svojim željama. Dužina svakog pojedinačnog crijepa je standardno 350 mm.Table lima u obliku crijepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima.

Lim u obliku crijepa
Letvanje

Priprema podkonstrukcije

Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je, prema shemi letvanja u prilogu, kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju.Treba obratiti pažnju na montažu paropropusne/vodonepropusne folije i u potpunosti poštovati raspored letavanja.

Njena funkcija je zaštita krovne konstrukcije od eventualnog kondenza koji nastaje usljed temperaturne razlike između otvorenog i zatvorenog prostora. Kondenz uzrokuje nastanak vlage koja posteperno uništava krovnu konstrukciju.

Prije početka montaže potrebno je provjeriti da li je krovna konstrukcija postavljena pod kutom od 900. Ukoliko to nije slučaj, portebno je da se prva ploča poravna sa strehom, a bočni dio crijepne ploče odsječe i poravna sa krovnom konstrucijom.

Galerija

Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o.