Antikondezni filc

Antikondezni filc

DR!PSTOP antikondenz filc riješava jedan od najvećih problema pokrivnih limova – kondenzaciju!

Kapanje vlage nastaje na neizolovanim profiliranim limovima u periodima dana kada je temperatura vanjskog zraka niža od temperature pokrivenog prostora, najčešće noću. Vlaga koju DR!PSTOP apsorbira svojim vlaknima (1 l/m2) se osuši i ispari prirodnim provjetravanjem tokom dana. Filc je samoljepljiv i postavlja se na naličje lima prije profiliranja.

Prednosti DR!PSTOP antikondenz filca:

- paropropusne folije nisu potrebne;
- brže pokrivanje krova;
- dodatna zaštita površine lima;
- apsorbira zvuk (kiša);
- bakteriološki je otporan;
- otpornost na sagorijevanja A2-s1 (standard EN 13501).

Antikondezni filc

Proces kondezacije

Antikondezni filc

Vlaga počinje da se sakuplja na limu zalaskom sunca.

Antikondezni filc

Filc apsorbira stvorenu kondenzaciju

Antikondezni filc

Filc se osuši tokom dana

Proces ventilacije

Antikondezni filc
Antikondezni filc

Za pravilno funkcioniranje antikondenz filca potrebno je osigurati prirodnu ventilaciju krova kako bi se membrana mogla sušiti tokom dana. U suprotnom vlaga ostaje u filcu i vremenom počinje da kapa. DR!PSTOP svojim vlaknima absorbira litar vlage po metru kvadratnom.

Galerija

Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o.