Limarska galanterija

Limarska galanterija

Limarska galanterija je sastavni dio građevinske limarije a većinu elemenata imamo u vlastitoj proizvodnji.

Elementi se izrađuju po standardima ali i prema narudžbama kupaca.Pošto se izrađuju na suvremnenim i kompjuterskim strojevima garantiramo visoku kvalitetu proizvoda.

Sve elemente možemo plastificirati u bilo kojoj boji po RAL-karti u vlastitom pogonu za plastifikaciju.

Limarska galanterija
Kuke

Kuke

Kuka omogućava prišvršćivanje oluka na krov.Pri montaži oluka prvo se postavljaju kuke ,potreban pad za postavljanje oluka je 2mm/m1.Kuke se montiraju na svaki rog a ukoliko nema rogova već je betonski krov tada se montiraju na razmak od 80cm.

Za dužine veće od 13m poželjno je staviti dvije slivne cijevi a tada se pad pravi od sredine prema krajevima.Kuka se proizvodi od plosnog željeza 25×5 sa ojačanjem po sredini ,poslije toga se pocinčava i na kraju se plastificira u potrebnu boju.

U ponudi imamo sljedeće vrste kuka:

- kuka za poluokrugli oluk RŠ 333
- kuka za kvadratni oluk RŠ 333 i RŠ 416
-kuka za kvadratni oluk kanadski tip 5“ i 6“

Po potrebi možemo proizvesti kuke raznih dimenzija i plastificirati u sve boje po RAL karti.

Šelne

Šelna ima ulogu držača svodnih cijevi a montiraju se na zid na vertikalnom rastojanju od najviše 2m.Šelna se proizvode za okrugle cijevi Ø80 ,Ø100 i Ø120 , te za kvadratne cijevi 80×80 i 100×100.

Standardna dužina klina je 22cm a po potrebi može biti i veća što zavisi od debljine izolacije na objeku. Šelne su također pocinčane i plastificiraju se u željenu boju.

Šelne
Koljena

Koljena

Koljena su elementi koji služe za usmjeravanje sistema odvodnje oborinskih voda u željeni smjer.Koljena se kao i same olučne cijevi izrađuju od pocinčanog lima , ali i od drugih materijala od kojih se izrađuju cijevi, zatim se plastificiraju u željenu boju.

U praksi se najčešće koriste standardna koljena Ø100/72®a u ponudi imamo i Ø80 ,Ø120 , te kvadratna koljena 80×80 i 100×100. Sva koljena imamo pod kutevima 72® , i 90®.

Vodokotlići

Vodokotlić ili štucna jeste spoj oluka i svodne cijevi.Ugradnja je laka i brza i ne zahjeva lemljenje.

Proizvodimo ih od svih materijala koje imamo u ponudi, kao i veliki izbor dimenzija Najčešće se upotrebljava vodokotlić za poluokrugli oluk RŠ 333 i svodnu cijev Ø100 tj.vodokotli 333/Ø100. Pored njega nudimo i 333/Ø80 , 333/Ø120 , te za kvadratne oluke svih dimenzija zavisno od potrebe.

Vodokotlić
Čelo

Čelo

Čelo oluka predstavlja završni element za zatvaranje bočnih strana oluka.

Proizvodimo ih od identičnih limova kao i oluci.Svojim dimenzijama prilagođeni su olucima a najčešće se upotrebaljava čelo za poluokrugli oluk RŠ 333 kao i za kvadratni oluk RŠ 333.

Preforirana mrežica

Perforirana mrežica za zračni most služi za cirkulaciju zraka odnosno spriječava stvaranje kondenzacije pod krovom, a ujedno spriječava ulazak i naseljavanje ptica pod krov.

U proizvodnji je limena mrežica širine 10 cm, a dužine 2m i može se napraviti od svih materijala koje imamo u ponudi.

Preforirana mrežica

Galerija

Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o.