Što je potrebno znati prilikom odabira lima?

Debljina lima

Debljina lima direktno utječe na nosivost profiliranih limova kao i na njihovu otpornost na mehanička opterećenja i pritisak. Debljina mora biti deklarirana i usklađena sa tabelama nosivosti profila koju propisuje ovlaštena institucija. Smanjenje debljine lima utječe na smanjenje težine profila, a samim tim i cijene. Tanji lim zahtjeva gušće oslonce na krovu (samim tim veće troškove) i lako se oštećuje pri ugradnji i vremenskim utjecajima. Prilikom poređenja limova različite debljine ćošak lima se može saviti nekoliko puta prstima, usljed čega se razlika jasno vidi. Limgra Jurić u svojoj proizvodnji koristi limove minimalne debljine 0.5 mm na više, dok se tanji limovi ne koriste i nisu preporučljivi za profiliranje.

Porijeklo lima

Lim koji Limgra Jurić koristi za proizvodnju profiliranih limova isporučuju najveći svjetski proizvođači čelika. Na taj način Limgra Jurić osigurava kontinuiran kvalitet svojih proizvoda bez oscilacija u karakteristikama lima. Veoma je važno da budete upoznati sa porijeklom lima koji kupujete, kao i da budete upoznati sa informacijom da li se i koliko često porijeklo materijala mijenja, jer promjenom dobavljača mijenja se i kvalitet proizvoda.

Nanos cinka

Cink predstavlja osnovni zaštitni sloj koji sprečava hrđanje čelika. Takođe, cink posjeduje sposobnost da u dodiru sa kisikom tokom vremena prekrije i površine čelika koje nisu zaštićene ili su oštećene (linije sječenja lima, rupe od bušenja, izgrebane površine itd.). Nanos cinka se označava u gr/m2 i mora biti deklariran od strane proizvođača i naveden u atestu. Limgra Jurić koristi limove sa nanosom cinka od 140 gr/m2 i više. Sve količine cinka manje od 140 gr/m2 znatno smanjuju otpornost, a samim tim i trajnost limova.

Image

Prednosti profiliranih limova u odnosu na druge krovne pokrove

Težina

Naši pokrovi ne gube intenzitet boje i debljinu slojeva zaštite kroz vrijeme i postepeno dobijaju patinu koja samo smanjuje intenzitet sjaja lima. Praktično je dokazano da svetlije boje lima (bijela, svjetlo siva) imaju 5-10% veću trajnost od tamnijih boja (smeđa, ciglasta…) koje su podložnije štetnim utjecajima UV zračenja.

Otpornost na zemljotres, grad i vjetar

Dok se klasični crijep oslanja na svoju težinu kako bi ostao na mestu, naši profilirani limovi svojim sistemom pričvršćivanja pomoću vijaka ostaju fiksirani na svom mjestu pri jakom vjetru ili zemljotresu. Grad promjera preko 30 mm može neznatno deformirati površinu lima, ali ga ne može probiti. Samim tim, kod limenih pokrova ne postoji rizik od curenja i prokišnjavanja kao kod klasičnog crijepa, gdje pucanjem jednog komada cijeli krov postaje ugrožen.

Postojanost

Naši pokrovi od profiliranog lima su i do 7 puta lakši od klasičnih keramičkih i betonskih crijepova. Limeni pokrovi svojom težinom ne opterećuju krov i zahtjevaju znatno lakšu krovnu konstrukciju što dodatno smanjuje troškove.

Skladištenje i manipulacija

Naši proizvodi se nakon pakovanja transportuju posebnim viljuškarima koji su predviđeni za prevoz dugačkih tereta i imaju specijalne dodatke za limove u rolnama. Proizvodi se odlažu na namjenske stalaže pri čemu se rizik od oštećenja prilikom manipulacije svodi na minimum.