Termopaneli

Termopaneli krovni

Termo panel krovni se sastoji od dva čelična, pocinčana, plastificirana lima između kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Raspon debljina krovih panela će od 50 do 120 mm, ovisno o željama kupca i namjeni objekta. Pored standardnog čeličnog, pocinčanog, plastificiranog lima, za gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao što su pocinčani lim, aluminijski lim i sl.

Na profilisanim limovima se nalazi i zaštitna folija, koja se nakon završene montaže obavezno skida. Krovni termoizolacioni paneli se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima. Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 3°. Za nagibe od 3-4° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdužnom preklopu.

Termo paneli krovni sa izolacijom od poliuretana se najčešće upotrebaljvaju za pokrivanje industrijskih hala i drugih raznih objekata. Odlikuje ih vrhunska toplotna i zvučna izolacija, velika nosivost i dug vijek trajanja bez održavanja.

Termopaneli
Termopaneli

Termopaneli fasadni

Fasadni termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana se koriste za oblaganje svih, a prije svega industrijskih objekata.Uz mogućnost odabira više boja, dužina ili vrsta profilacije, moguće je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji će biti u skladu sa zamišljenim arhitektonskim rješenjem i namjenom objekta.

Standardno, fasadni termoizolacioni paneli se sastoje od dva čelična pocinčana plastificirana lima između kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Debljina poliuretana je varijabilna i istu definiše kupac, ovisno o svojim potrebama, tj. namjeni objekta.

Zahvaljujući izuzetnim statičkim karakteristikama fasadne panele je moguće montirati na velikim rasponima, s tim da montažu trebaju obaviti opremljene i obučene ekipe za ovu vrstu posla. Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili čak u kombinaciji uz primjenu odgovarajučih tehničkih rješenja.

Galerija

Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o.