Česta pitanja

Najčešće postavljana pitanja

Firma Limgra Jurić je oduvijek bila posvećena razvijanju suradnje sa klijentima, predviđanju njihovih potreba, kao i pružanju pouzdane i najkvalitetnije moguće usluge svojim kupcima u svakom trenutku. I pored detaljnih opisa naših proizvoda i usluga na ovoj internet prezentaciji, uvek postoje nejasnoće i određene nedoumice, tako da na ovoj stranici možete pronaći odgovore na pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte, vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!

Koje je porijeklo i kakav je kvalitet materijala koje Limgra Jurić koristi u izradi svojih profiliranih limova?

Materijal koji se koristi za izradu profiliranih limova proizveden je od strane najvećih svjetskih proizvođača čelika USS Steel Košice, Marcegaglia, Yieh Phui Tehnomaterial co i drugi. Limgra Jurić se opredjelila da precizira porijeklo materijala i uspostavi dugoročne odnose sa dobavljačem kako bi se osigurao kontinuiran i provjeren kvalitet, jer periodične promjene dobavljača čine da kvalitet proizvoda bude nestalan i nesiguran.

Da li naši proizvodi posjeduju potrebne ateste i certifikate nadležnih ustanova?

Svi limovi koje koristimo posjeduju atest o fizičkim i kemijskim osobinama, a profilirani limovi posjeduju certifikat Instituta za strojarstvo Sveučilišta u Mostaru za eksperimentalne i proračunske provjere nosivosti i kvaliteta. Pocinčani bojeni limovi posjeduju sloj cinka preko čelika, u količini od 140 gr/m2, osnovna boja 7 mic. naličje, 5 mic. lice i poliesterske boje otporne na atmosferske utjecaje u debljini od 25 mic.

Kolika je dugotrajnost proizvoda i kakvu garanciju Limgra Jurić pruža na svoje proizvode od lima?

Zakonska garancija koju proizvođač lima daje na trajnost iznosi od 5 do 10 godina i važi pod strogo propisanim uvjetima. Sa iskustvom preko 35 godina u svijetu lima možemo potvrditi da u najvećem broju slučajeva trajnost premašuje 25-30 godina. Na trajnost utječu atmosferski uvjeti u zoni pokrivenog objekta, djelatnost koja se obavlja u ili okolini objekta, nagib krova, način skladištenja i ugradnje… Na trajnost utječe i boja pokrivnog lima jer je ustanovljeno da svetlije boje imaju i do 10% dužu trajnost od tamnijih.

Kakva je toplotna provodljivost limenog krova u odnosu na klasični keramički crijep?

Činjenica je da se limeni krov brže zagrijava od klasičnog keramičkog crijepa. Prednost lima je u tome što se brže i hladi dok keramički crijep duže akumulira toplotnu energiju. Temperatura lima u najtoplijim danima zavisiće i od boje, jer se tamnije boje, koje apsorbiraju svjetlost, zagrijavaju više od svjetlijih koje odbijaju svjetlost. Preporuka je da se koriste izolacioni slojevi prilikom ugradnje, kao što je na primjer kamena vuna. Kondenzacija se može javiti sa donje strane limenog krova usljed razlike u temperaturi unutrašnjeg i vanjskog prostora. U te svrhe se preporučuje ljepljenje antikondenz filca prilikom profiliranja.

Koje su prednosti limenih u odnosu na druge pokrove?

Najveće prednosti limenih pokrova su najveća otpornost i čvrstoća od svih krovnih pokrivača, izdržljivost prilikom jakih udara vjetra, grada i zemljotresa. Krovni limovi su lakši i do 7 puta od klasičnog crijepa, ugrađuju se u kratkom vremenskom roku, zahtjevaju minimalnu podkonstrukciju a njihova boja je postojana i dugotrajna i ne mjenja se vremenom.

Da li se na limenom krovu može pojaviti problem sa kondenzacijom? Koja su najbolja rešenja za vlagu?

Kondenzacija se može javiti sa donje strane limenog krova usljed razlike u temperaturi unutrašnjeg i valjskog prostora. U te svrhe se preporučuje ljepljenje atikondenz filca prilikom profiliranja koji noću apsorbira vlagu iz zraka.

Kakve su akustične odlike limenog pokrova i kako se ponašaju prilikom kišnih padavina?

Poznato je da pri kišnim padavinama dolazi do pojačanog zvučnog efekta kod jednostrukih limenih krovova. Ukoliko je riječ o stambenim objektima, drvena podloga ili izolacioni slojevi potpuno neutrališu ovaj efekat tako da nema neprijatnih zvukova prilikom kiše.

Kakva je elektroprovodljivost limenih krovova u slučaju udara groma?

Krovni pokrivači od lima ne predstavljaju nikakvu dodatnu opasnost u slučaju grmljavine. Naprotiv, metalni krovovi se mogu iskoristiti kao dio gromobranske instalacije ali samo u slučaju ako je debljina lima od 0,6 mm. U svakom slučaju preporučamo ugradnju gromobrana.