Falcani lim

Falcani lim

Falcani limovi su nezamjenjivi na krovištima sa jako složenom geometrijom, naprimjer kod kupola, polukupola, radijalnih krovišta, nepravilnih geometrijskih tijela i kod krovišta sa minimalnim nagibom ≥ 3°. Montaža se izvodi tehnikom duplog falca, ručno ili strojno, spojni materijal ostaje ispod pokrova.

Proizvodnja falcanog lima odvija se uz pomoć hidrauličnih savijačica ili specijalnih savijačica za falcani lim, ovisno o tipu falca. Razvijena širina jedne “šarne” iznosi 500 ili 625 mm (osim kod kupolastih ili stožastih krovišta) ovisno o ulaznoj širini role lima koja se obično prepolovi uzdužno. “Šarne” se na uzdužnim krajevima savijaju tako da su spremne za duplo falcanje. Falcani lim se spaja za krovište pomoću posebnih nosača tzv. “haftera”. Nosači mogu biti fiksni ili pomični. Pomični nosači su bolji jer omogućuju neometanu diletaciju lima.

Falcani lim se postavlja isključivo na podaščani pokrov, a preporučujemo da se preko daske prije lima postavi krovna paropropusno-vodonepropusna folija koja će štititi pokrov od kondenzata. Preporučujemo da se kod pripreme krovišta ispod završnog sloja daske osigura ventilacija krovišta, da se predvidi ventilirajuće sljeme, a na pokrovima kod kojih nije moguće izvesti ventilirajuće sljeme obavezno treba ugraditi ventilirajuće elemente.

Falcani lim

Galerija

Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o. Limgra Jurić d.o.o.