Obrada lima

Savijanje

Savijanje lima vršimo na modernim savijačicama maksimalne debljine lima do 4 mm. Ovo se vrši prema skicama i mjerama dostavljenim od strane kupca.Posjedujemo strojeve za savijanje od 1m, 1,5 m, 2m, 2,5 m i 8 metara.

Sječenje

Sječenje lima vrši se na modernim cnc strojevima a one može biti poprečno i uzdužno zavisno o potrebe kupca. Minimalna debljina rezanja je 0.4 mm, a maksimalna 4 mm. Posjedujemo strojeve za rezanje od 3 metra i od 8 metara.

Obrada lima
Obrada lima

Slitovanje

Slitovanje (uzdužno sječenje) vršimo na cnc stroju FORSTNER ulazne širine 1250 mm, minimalna širina sječenja je 80 mm. Slitovanje vršimo na dužine i širine prema potrebama kupca sa vrlo velikom preciznošću.

Probijanje i lasersko rezanje

Probijanje i lasersko rezanje lima omogućava da na limu izvodimo razne oblike i režemo lim prema potrebi, u suradnji sa kooperantima koji nam izvode ove usluge. U planu smo u dogledno vrijeme nabaviti ove strojeve i na taj način omogućiti kupcima bržu uslugu.